VIAA projekts

NĀC MĀCĪTIES PYGMALION mācību centrā!

Neformālās izglītības programma "Datu analīze un pārskatu sagatavošana"

Tālr.uzziņām 67225322;26178545

Kampanas viz

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

 
Izglītības progr. Iepriekšējā izglītība Mācību ilgums Norises laiki, vieta Kopējā mācību maksa* Līdz-
maksājums 10%*

Datu analīze un pārskatu
sagatavošana

MS Excel pamata zināšanas tabulu veidošanā, noformēšanā un aprēķinu veikšanā, ikdienas pieredze darbā ar Excel

3 mēneši (80 h – 42 h klātiene,
38 h neklātiene)

Otrdiena, Ceturtdiena:
18.30 - 20.45,

Meierovica 18, 

Rīga (centrs)
360,00 EUR 36,00 EUR


Programmas saturs šeit

KAS VAR PIETEIKTIES

strādājošie:
- vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam ;
- ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību;

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:
1)nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība)
2) vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam"
3) bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu

PIEEJAMAIS ATBALSTS
- konsultācija sadarbības pašvaldībās
- karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē
- asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti
- atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu


Pieteikšanās līdz 28. jūnijam!

Pieteikšanās šeit: https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/475/show

Vairāk par VIAA projektu lasīt šeit