VIAA programmas saturs

Kampanas viz

 

Datu analīze un pārskatu sagatavošana

 

Neformālās izglītības programma, 80 stundas

Tālr.uzziņām 26178545;67225322!!!

       Pieteikšanās

         līdz 28. jūnijam!!!

Izglītības programmas saturs 

1. Datu analīzes teorētiskie aspekti: process, veidi, rīki un piemēram, Excel, SPSS Statistics u.c.
2. Datu organizēšana, apstrāde un importēšana Excel.
2.1. Datu organizēšana un apstrāde (veidošana, formatēšana, vizualizēšana, sakārtošana un filtru pielietošana.
2.2. Datu importēšana Excel.
3. Datu pārskats ar diagrammu.
3.1. Diagrammas tendences līkne.
3.2. Kombinēta diagramma.
4. Funkciju izveide, auditēšana un nepilnību novēršana.
4.1. Funkciju izveide (teksta apstrādes funkcijas, datuma un laika apstrādes funkcijas, IF funkcijas veidu izmantošana, starpsummas un kopsummas pielietošana aprēķinos, masīva funkcijas).
4.2. Funkciju auditēšana un nepilnību novēršana.
5. Datu pārskats ar rakurstabulu un rakursdiagrammu.
6. Datu analīze.
6.1. Datu konsolidācija un validācija.
6.2. Jutīguma analīze.
6.3. Goal Seek rīka izmantošana.
6.4. Scenāriju veidošana.
6.5. Ievads optimālo risinājumu meklēšanai ar pievienojumprogrammu Solver.
6.6. Ievads Datu Analīzes rīka izmantošanā statistisko datu iegūšanai.
7. Excel papildus iespējas


42 stundas klātiene, 38 stundas tālmācība

logotipu