VIAA projekts

NĀC MĀCĪTIES PYGMALION mācību centrā!

Neformālās izglītības programma "Datu analīze un pārskatu sagatavošana"

Tālr.uzziņām 67225322;26178545

Kampanas viz

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

 
Izglītības progr. Iepriekšējā izglītība Mācību ilgums Norises laiki, vieta Kopējā mācību maksa* Līdz-
maksājums 10%*

Datu analīze un pārskatu
sagatavošana

MS Excel pamata zināšanas tabulu veidošanā, noformēšanā un aprēķinu veikšanā, ikdienas pieredze darbā ar Excel

3 mēneši (80 h – 42 h klātiene,
38 h neklātiene)

Otrdiena, Ceturtdiena:
18.30 - 20.45,

Meierovica 18, 

Rīga (centrs)
360,00 EUR 36,00 EUR


Programmas saturs šeit

KAS VAR PIETEIKTIES

strādājošie:
- vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam ;
- ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību;

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:
1)vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesiju grupās:
- pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki;
- kvalificēti strādnieki un amatnieki;
- iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri;
- vienkāršajās profesijās strādājošie;
2) vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam"
3) bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu

PIEEJAMAIS ATBALSTS
- konsultācija sadarbības pašvaldībās
- karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē
- asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti
- atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu


Pieteikšanās līdz 15. septembrim!
Iesniedzamie dokumenti:
- aizpildīta pieteikuma veidlapa klātienē vai nosūtot pa e-pastu;
- izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)
Dokumentu iesniegšana:
Valodu centrs “Pygmalion” Z.A. Meierovica bulv. 18, Rīga, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 19.00 vai elektroniski:
Tālrunis un e-pasts uzziņām: tālr. 26178545; e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Vairāk par VIAA projektu lasīt šeit