Par VIAA projektu

Par VIAA projektu

Projekta īstenotājs

Valsts izglītības attīstības aģentūra(VIAA) sadarbībā ar:

 

Projekta mērķis

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

 

Projekta īstenošanas laiks

2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

 

Projekta finansējuma avots

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums
Nodarbinātajiem projektā pieejamie izglītošanās veidi
 • profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve
Izglītības iestādes aktivitātes projektā
 • neformālās izglītības programmu īstenošana
 • profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana
Projekta mērķa grupa

strādājošie:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
 • ar nepabeigtu izglītību vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

 • nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība).
 • vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam",
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.
Mācību izmaksas
 • mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darbinieka darba devējs
 • nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas
Pieejamais atbalsts

Kontaktinformācija izglītības iestādē

 

 • Valodu centrs “Pygmalion” Z.A. Meierovica bulv. 18, Rīga,   darba dienās no plkst. 10.00 līdz 18.30;
 • Tālrunis un e-pasts uzziņām: 26178545; 67225322;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
Sīkāka informācija

www.macibaspieaugusajiem.lv

Projekta īstenošanas pamats

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”