Par VIAA projektu


Valodu centrs “Pygmalion”piedalās projektā

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”
logotipu

Projekta īstenotājs

Valsts izglītības attīstības aģentūra(VIAA) sadarbībā ar:

Projekta mērķis

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenošanas laiks

2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

Projekta finansējuma avots

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums
Nodarbinātajiem pieejamie izglītošanās veidi
  • profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve
  • ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana
Valodu centra “Pygmalion” aktivitātes projektā
  • neformālās izglītības programmu īstenošana
  • profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana
Projekta mērķa grupa

strādājošie:

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
  • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

Mācību izmaksas
  • mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums
  • nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas
Pieejamais atbalsts

Kontaktinformācija izglītības iestādē

  • Valodu centrs “Pygmalion” Z.A. Meierovica bulv. 18, Rīga, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 19.00:
  • Tālrunis un e-pasts uzziņām: tālr.  20005368; 
Sīkāka informācija

Mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv un www.viaa.gov.lv

Projekta īstenošanas pamats

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”