PTE

“Pearson Test of General English”

pte general atc uk green

PTE General ir vispārējās angļu valodas eksāmens no A1 līdz C2 līmenim un iegūtais sertifikāts ir angļu valodas zināšanas apliecinošs dokuments, kas atzīts visā pasaulē. Iegūtajam sertifikātam nav noilguma termiņa. Latvijā vidusskolēni jau no 10.klases var kārtot šo eksāmenu un, beidzot vidusskolu, noslēguma eksāmenu angļu valodā nekārtot, bet aizstāt ar šo eksāmenu (saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 543 no 2015. gada 29. septembra).

Eksāmena datumi 2019.gadā mūsu centrā:

• 30. marts, pieteikšanās līdz 22. februārim;
• 18. maijs, pieteikšanās līdz 12. aprīlim;
• 22. jūnijs, pieteikšanās līdz 18. maijam;
• 12. oktobris, pieteikšanās līdz 06. septembrim;
• 16. novembris, pieteikšanās līdz 11. oktobrim;
• 14. decembris, pieteikšanās līdz 08. novembrim.

Eksāmena rezultātu paziņošana un sertifikāta saņemšana notiek ne ātrāk kā divus mēnešus pēc eksāmena kārtošanas dienas.


Eksāmens sastāv no divām daļām: rakstiskās un mutiskās. Rakstiskās daļas uzdevumu izpildes novērtēšanu veic eksaminētāji Lielbritānijā, mutiskās daļas novērtēšanu veic gan akreditēti valodu centra Pygmalion, gan Lielbritānijas eksaminētāji.

Eksāmena līmeņi un cenas 

PTE General līmenis Atbilstība CEF līmenim Cena (EUR)

Level AI -
Foundation

A1  100,00

Level 1 -
Elementary

A2  111,00

Level 2 -
Intermediate

B1 124,00

Level 3 –
Upper Intermediate

B2  156,00

Level 4 -
Advanced

C1 170,00
Level 5 -
Proficient
C2 180,00

 Vairāk informācijas par eksāmeniem: http://pearsonpte.com/pte-general/

 

Eksāmens “Pearson Test of English Young Learners”

PTE YoungLearners ATC UK orange

Eksāmens paredzēts skolēniem vecumā no 6 līdz 13 gadiem, kuri angļu valodu mācās jau vairākus gadus. Eksāmenam ir 4 līmeņi. Tas sastāv no rakstiskās un mutvārdu daļas, un tiek novērtētas visas valodas prasmes: lasīšana, klausīšanās, rakstīšana un runāšana.

 

Eksāmena līmeņi un cenas  

Līmenis Eksāmena ilgums Cena (EUR)

Firstwords

(Level 1)

80 min  70,00

Springboard

(Level 2)

 80 min  74,00

Quickmarch

(Level 3)

 80 min 80,00

Breakthrough

(Level 4)

95 min  84,00

 Informācija par eksāmeniem:http://pearsonpte.com/pte-young-learners/