FCE

First Certificate in English (FCE) ir eksāmens, kura grūtības pakapē ir augstāka par vidējo un kurš ļauj pārbaudīt savas spējas pārliecinoši komunicēt angļu valodā rakstveidā un mutiski. Lai to sekmīgi nokārtotu, jāspēj argumentēti komunicēt angļu valodā un izvēlēties saskarsmes stilu atkarībā no situācijas. FCE eksāmenu atzīst dažādas institūcijas ārvalstīs, jo tas pierāda, ka jūs pārvaldāt angļu valodu pamatlīmenī.

FCE eksāmena līmenis
B2 līmenis pēc Eiropas Padomes skalas (Upper-Intermediate).
Šajā līmenī jāsaprot sarežģītu rakstu darbu galvenās idejas, jāuztur saruna par plašu spektru dažādu tēmu, paužot savu viedokli un pamatojot to. Jāprot skaidri un detalizēti rakstīt, paužot savu viedokli un paskaidrojot dažādu "points of view" priekšrocības un trūkumus.

FCE eksāmena struktūra
• Reading (lasīšana) – sastāv no 3 daļām un 30 jautājumiem, un kopējais tekstu apmērs - ~2000 vārdu.Kandidātiem jāatbild uz jautājumiem ar dotiem atbilžu variantiem, jāievieto tekstā kāds no dotajiem teikumiem, jāatrod tekstā informācija.
• Writing (rakstīšana) – sastāv no divām daļām – pirmajā daļā jāuzraksta 120-150 vārdus gara vēstule vai e-pasts, bet otrajā daļā kandidāts var izvēlēties, vai rakstīt 120-180 vārdu garu rakstu, eseju, vēstuli, atskaita, recenziju vai stāstu. Otrās daļas uzdevumu vidū ir viens, kura izpildei nepieciešams jau iepriekš izlasīt kādu no organizatora piedāvātājiem materiāliem (tā saucamie „set text options”). Sacerējums jāraksta par tēmu, kura saistīta ar izlasīto grāmatu un kura rakstīšanai nepieciešams zināt dažādas detaļas (varoņu vārdus, sižetu u.t.t.). Grāmatu saraksts visā pasaulē ir vienāds un tiek mainīts katrus divus gadus. Laika periodam no 2014.gada janvāra līdz 2014.gada decembrim teksti ir LP Hartley: The Go-Between (Penguin Readers) un Sebastian Junger: The Perfect Storm (Macmillan Readers).
• Use of English (angļu valodas pielietojums) – sastāv no 4 daļām un 42 jautājumiem. Jāizvēlas pareizais vārds, ko ievietot tukšajā ailītē, jāieraksta pareizais vārds tukšajā ailītē, jāpārveido dotais vārds, lai to varētu ievietot tukšajā ailītē.
• Listening (klausīšanās) – sastāv no 4 daļām un 30 jautājumiem. Uzdevumos jāizvēlas pareizā atbilde no dotajiem variantiem; jāpapildina dotie teikumi; jāizvēlas apgalvojums, kas visvairāk atbilst dzirdētajam tekstam
• Speaking (runāšana) – sastāv no četrām daļām. Uzdevumos iekļauta saruna ar eksaminatoru (par vispārīgām tēmām, pagātnes notikumiem un nākotnes plāniem), 1 min garš monologs par kādu attēlu, pēc kura sarunas partnerim būs jāatbild uz jautājumiem saistībā ar stāstīto, jāveido dialogs ar partneri.

FCE eksāmena rezultāti
Katra eksāmena daļa sastāda 20% no kopējās atzīmes. Kandidāti, kuri nolikuši eksāmenu, var saņemt šādas atzīmes:
• A (80-100%). C1 līmenis.
• B (75-79%). B2 līmenis.
• C (60-74%). B2 līmenis.
Kandidāti, kuri nav nolikuši eksāmenu, saņem:
• D (55-59%)
• E (0-54%)
Kandidāti, kuri ieguvuši nepieciešamo punktu skaitu, saņem ne tikai Statement of Results, kurā norādīts eksāmena rezultāta atainojums uz skalas un standartizēts rezultāts 100 ballu sistēmā, bet arī sertifikātu, kurš apliecina jūsu angļu valodas zināšanu līmeni pēc Eiropas Padomes skalas (A1, A2, etc.).
Rezultātus iespējams apskatīt arī tiešsaistē.