KET

Key English Test (KET) for Schools ir sākuma līmeņa eksāmens, kurš pārbauda spējas komunicēt angļu valodā ikdienas situācijās, pamatlīmenī. Tas norāda, ka Jūs spējat izmantot angļu valodu ikdienišķās situācijās un, piemēram, ceļojumos. Kopš 2009.gada tiek izšķirti KET un KET for Schools eksāmeni, un galvenā atšķirība ir tā, ka KET for Schools eksāmena tēmas ir piemērotas kandidātu vecumam un interesēm. Dalība šajā eksāmenā sniedz vērtīgu pieredzi eksāmenu kārtošanā, savukārt iegūtie sertifikāti pierāda jaunieša nopietno attieksmi pret mācībām, kā arī apliecina valodas zināšanas starptautiskā līmenī.

Key for Schools (KETfS) paredzēts 11 līdz 14 gadus veciem skolēniem, kuri vēlas saņemt starptautisku apstiprinājumu savam angļu valodas zināšanu līmenim. KET for Schools atzīst arī lielākā daļa skolu kā pierādījumu tam, ka kandidātam ir pamatzināšanas angļu valodā. KET for Schools var tikt izmantots arī emigrācijas nolūkiem, piemēram, Anglijā.

Key (KETfS) for Schools eksāmena līmenis
A2 līmenis pēc Eiropas Padomes skalas (Pre-Intermediate).
Šajā līmenī jāsaprot vienkārši jautājumi un norādījumi, jāmāk pastāstīt par sevi, kā arī jāsaprot citi cilvēki, kuri lēni un skaidri runā angļu valodā, un jāraksta īsas un vienkāršas zīmītes.

 Key (KETfS) for schools eksāmena struktūra
• Reading and Writing (lasīšana un rakstīšana) – sastāv no 9 daļām un 56 jautājumiem. Šajā daļā kandidātiem jāsavieno zīmes vai norādes ar attiecīgo tekstu, jāizvēlas ievietot tekstā kādu no dotajiem vārdiem, jāizvēlas ievietot dialogā kāds no dotajiem teikumiem, jānorāda, vai teikums atbilst patiesībai vai nē, jāuzraksta vārds, kas atbilst dotai definīcijai vai kontekstam, jāuzraksta īsa pastkartīte vai norāde.
• Listening (klausīšanās) – sastāv no 5 daļām un 25 jautājumiem. Šajā daļā jāizvēlas pareizās atbildes, atsaucoties uz dzirdēto tekstu, jāsavieno pēc dzirdētā teksta saderīgas lietas, jāaizpilda tukšās vietas zīmīte vai tekstā.
• Speaking (runāšana) – sastāv no 2 daļām. Runāšanas daļa notiek pa pāriem, un kandidātus uzrauga divi eksaminatori, no kuriem viens runā, bet otrs klausās. Šīs daļas vērtējums atkarīgs no abiem eksaminatoriem. Uzdevumos jāatbild uz eksaminatora jautājumiem par sevi, kā arī jāveido dialogs ar otru kandidātu par eksaminatora norādītu tēmu.

Key (KETfS) for Schools eksāmena rezultāti
Lasīšanas un rakstīšanas daļa sastāda 50% no kopējā eksāmena vērtējuma, klausīšanās un runāšana – katra 25%. Kandidātiem iespējams saņemt šādas atzīmes:
• Pass with Distinction (izcili) – 85-100%. B1 līmenis pēc Eiropas Padomes skalas.
• Pass with Merit, Pass (labi) – 70-84%. A2 līmenis pēc Eiropas Padomes skalas.
• Level A1 – 45-69%. A1 līmenis pēc Eiropas Padomes skalas.
• Fail (neapmierinoši) – 0-44% (eksāmens nav nokārtots)
Kandidāti saņem ne tikai Statement of Results, kurā norādīts eksāmena rezultāta atainojums uz skalas un standartizēts rezultāts 100 ballu sistēmā, bet arī sertifikātu, kurš apliecina jūsu angļu valodas zināšanu līmeni pēc Eiropas Padomes skalas (A1, A2, etc.).
Rezultātus iespējams apskatīt arī tiešsaistē.