PET

Preliminary for Schools (PETfS) - Eksāmens ar vidēju grūtības pakāpi, kura laikā tiek pārbaudītas spējas komunicēt angļu valodā ikdienas situācijās. Veiksmīgi nolikt PET eksāmenu var tie, kuri spēj komunicēt par labi zināmām tēmām, veidot saraksti un saprast vienkāršu informāciju. Galvenā atšķirība ir tā, ka PET for Schools eksāmena tēmas ir piemērotas kandidātu vecumam un interesēm. Dalība šajā eksāmenā sniedz vērtīgu pieredzi eksāmenu kārtošanā, savukārt iegūtie sertifikāti pierāda jaunieša nopietno attieksmi pret mācībām, kā arī apliecina valodas zināšanas starptautiskā līmenī.

Preliminary (PET) for Schools paredzēts 11 līdz 14 gadus veciem skolēniem, kuri vēlas saņemt starptautisku apstiprinājumu savam angļu valodas zināšanu līmenim. PET for Schools atzīst arī lielākā daļa skolu kā pierādījumu tam, ka kandidātam ir pamatzināšanas angļu valodā. PET for Schools var tikt izmantots arī emigrācijas nolūkiem, piemēram, Lielbritānijā.

Preliminary for Schools (PETfS) eksāmena līmenis
B1 līmenis pēc Eiropas Padomes skalas (Intermediate).
Šajā līmenī jāmāk saprast faktuālu informāciju, kā arī jāmāk izteikt un saprast dažādus viedokļus, attieksmi gan rakstiski, gan mutvārdos.

Preliminary for Schools (PETfS) eksāmena struktūra
• Reading and writing (lasīšana un rakstīšana) – sastāv no 5 daļām un 35 jautājumiem lasīšanas daļā; 3 daļām un 7 jautājumiem rakstīšanas daļā. Uzdevumos kandidātiem jāizvēlas tekstam vai attēlam atbilstošs teikums, jāizvēlas cilvēkam atbilstošs apraksts; vadoties pēc teksa, jāizvēlas, vai dotais apgalvojums atbilst patiesībai; jāizvēlas pareizais vārds, ko ievietot tukšajā ailītē. Rakstīšanas daļā jāaizpilda tukšās ailītes, jāuzraksta īsa ziņa (ziņa, e-pasts, pastkartīte u.tml.), kā arī neformāla vēstule vai stāsts.
• Listening (klausīšanās) – sastāv no 4 daļām un 25 jautājumiem. Klausoties tekstus un dialogus, jāizvēlas pareizā atbilde, jāievieto tukšajās ailītēs trūkstošā informācija, jāizvēlas, vai dotais apgalvojums atbilst patiesībai.
• Speaking (runāšana) – sastāv no 4 daļām. Runāšanas daļa notiek pa pāriem, un kandidātus uzrauga divi eksaminatori, no kuriem viens runā, bet otrs klausās. Šīs daļas vērtējums atkarīgs no abiem eksaminatoriem. Eksāmens sastāv no sarunām, situāciju un attēlu interpretēšanas un diskusijām gan ar eksaminatoru, gan ar otru kandidātu.

Preliminary for Schools (PETfS) eksāmena rezultāti
Lasīšanas un rakstīšanas daļa sastāda 50% no kopējā eksāmena vērtējuma, klausīšanāsun runāšana – katra 25%. Kandidātiem iespējams saņemt šādas atzīmes:
• Pass with Distinction (izcili) – 85-100%. B2 līmenis pēc Eiropas Padomes skalas.
• Pass with Merit, Pass (labi) – 70-84%. B1 līmenis pēc Eiropas Padomes skalas.
• Level A2 – 45-69%. A2 līmenis pēc Eiropas Padomes skalas.
• Fail (neapmierinoši) – 0-44% (eksāmens nav nokārtots)
Kandidāti saņem ne tikai Statement of Results, kurā norādīts eksāmena rezultāta atainojums uz skalas un standartizēts rezultāts 100 ballu sistēmā, bet arī sertifikātu, kurš apliecina jūsu angļu valodas zināšanu līmeni pēc Eiropas Padomes skalas (A1, A2, etc.).


Rezultātus iespējams apskatīt arī tiešsaistē.