CAE

Certificate in Advanced English (CAE) - vispārējās angļu valodas kvalifikācija parāda, ka jūsu angļu valoda ir profesionāla biznesmeņa vai universitātes studenta līmenī.


Kam Cambridge English: Advanced (CAE) eksāmens paredzēts?
Ja vēlaties strādāt vai mācīties ārzemēs, vai arī sapņojat par karjeru staptautiskā kompānijā/organizācijā – CAE palīdzēs sasniegt jūsu mērķi. Cambridge English: Advanced atzīst vairāk 3000 universitātes, koledžas, darba devēji un valdību departamenti visā pasaulē, līdz ar to eksāmena sertifikātu var izmantot, lai pieteiktos gandrīz visām universitātēm un koledžām Lielbritānijā, Austrālijas universitātēm un TAFE institūtiem, Austrālijas studentu vīzai, universitātēm un koledžām ASV un Kanādā.


CAE eksāmena līmenis
C1 līmenis pēc Eiropas Padomes skalas (Upper-Intermediate).
Šajā līmenī jāprot rakstīt sarežģītas atskaites un e-pasti, veikt pierakstus tikšanos laikā un lekcijās, sniegt prezentācijas par specializētām tēmām, saprast dažādus tekstus, sākot no daiļliteratūras līdz pat sarežģītiem avīžu rakstiem.

CAE eksāmena struktūra

Reading (lasīšana) – 1h15. Sastāv no 4 daļām un 34 jautājumiem. Kandidātiem jāizvēlas pareizā atbilde no dotajiem atbilžu variantiem, jāsakārto teksta rindkopas pareizā secībā, jāsavieno teksts ar pareizu apgalvojumu.
Writing (rakstīšana) – 1h30. Sastāv no 2 daļām. Pirmajā uzdevumā jāuzraksta raksts, vēstule, e-pasta vai kāds atskaite. Otrā daļā sastāv no četriem jautājumiem, no kuriem var izvēlēties vienu, kurā būs jāuzraksta raksts, eseja, informatīvs rakstu darbs, vēstule, piedāvājums, atskaite vai recenzija. Otrās daļas jautājumu vidū ir uzdevums, kura izpildei nepieciešams jau iepriekš izlasīt kādu no organizatora piedāvātājiem materiāliem (tā saucamie „set text options”). Šis sacerējums jāraksta par tēmu, kura saistīta ar izlasīto grāmatu un kura rakstīšanai nepieciešams zināt dažādas detaļas (varoņu vārdus, sižetu u.t.t.). Grāmatu saraksts visā pasaulē ir vienāds un tiek mainīts katrus divus gadus. 
Use of English (angļu valodas pielietojums) – 1h. Sastāv no 5 daļām un 50 jautājumiem. Uzdevumos jJāievieto tekstā vārds no dotiem variantiem, jāieraksta tekstā trūkstošais vārds, jāpārveido dotais vārds, lai to varētu ievietot tukšajā ailītē, jāievieto trīs teikumos vārds, kas derētu visos trīs teikumos.
Listening (klausīšanās) – 40 min. Sastāv no 4 daļām un 30 jautājumiem. Šajā daļā jāizvēlas pareizā atbilde no dotiem atbilžu variantiem, klausoties monologu, jāievieto tekstā iztrūkstošā informācija.
• Speaking (runāšana) – 15 min (pārim). Sastāv no 4 daļām. Uzdevumos iekļauta saruna ar eksaminatoru par jūsu interesēm, studijām, karjeru u.t.t., 1 min garš monologs par kādu attēlu, pēc kura sarunas partnerim būs jākomentē, jāveido dialogs ar partneri.

CAE eksāmena rezultāti
Katra eksāmena daļa sastāda 20% no kopējās atzīmes. Kandidāti, kuri nolikuši eksāmenu, var saņemt šādas atzīmes:
• A (80-100%). C2 līmenis.
• B (75-79%). C1 līmenis.
• C (60-74%). C1 līmenis.
• CEFR Level B2

Kandidāti saņem ne tikai Statement of Results, kurā norādīts eksāmena rezultāta atainojums uz skalas un standartizēts rezultāts 100 ballu sistēmā, bet arī sertifikātu, kurš apliecina jūsu angļu valodas zināšanu līmeni pēc Eiropas Padomes skalas (A1, A2, etc.).

Rezultātus iespējams apskatīt arī tiešsaistē.