TOEFL

Kopš 2015. gada Valodu Centrs Pygmalion ir TOEFL iBT autorizēts testēšanas centrs. Eksāmenu kārtošana mūsu centrā notiek saskaņā ar oficiāli publicētu grafiku, kas pieejams šeit.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) testa rezultāti nepieciešami, lai iestātos universitātēs vai biznesa skolās ārvalstīs, piedalītos ārzemju stažēšanās programmās, kā arī to izmanto daudzi darba devēji kā nosacījumu, pieņemot darbā. Vairāk kā 6000 institūcijas 130 pasaules valstīs ņem vērā TOEFL testa rezultātus. Testu katru gadu kārto vairāk nekā 18 miljoni cilvēku visā pasaulē. Oficiālā lapa www.toefl.org 

TOEFL iBT ETS Test Centre RGB

 TOEFL iBT tests sastāv no četrām daļām

 • lasīšana (Reading );
 • klausīšanās (Listening); 
 • rakstīšana (Writing);
 • runāšana (Speaking).


  Katrā sadaļā tiek testēta viena no valodas pamatiemaņām.

  Reading– šajā sadaļā tiek piedāvāts izlasīt 3-4 teksta fragmentus, no kuriem katrs ir aptuveni 700 vārdu garš, un atbildēt uz 12-14 jautājumiem pēc katra teksta. Laiks, kas tiek atvēlēts šai sadaļai kopumā, t.i., bez pārtraukumiem, lai pārietu no iepriekšējā teksta uz nākamo, ir 60-80 minūtes.

  Listening– jums tiek piedāvāts noklausīties vairākus ierakstus (tie var būt fragmenti no lekcijām, akadēmiskām diskusijām, sarunām starp studentiem un pasniedzējiem) un atbildēt uz jautājumiem; jautājumu skaits var svārstīties no 34 līdz 51. Šīs sadaļas izpildes laiks aizņem 60-90 minūtes.

  Pēc šo divu sadaļu izpildīšanas seko obligātais 10 minūšu pārtraukums.

  Speaking– šī sadaļa novērtē studentu spējas sazināties angļu valodā, tā sastāv no 6 jautājumiem, atbildot uz kuriem, jūs runāsiet mikrofonā. Šī uzdevuma izpildes laiks ir 20 minūtes.

  Writing– šajā sadaļā ir paredzēts uzrakstīt divas esejas. Jums būs jāizlasa neliels teksts un jānoklausās lekcija par vienu un to pašu tēmu, un pēc tam jāuzraksta neliela eseja. Šīs sadaļas izpildes laiks ir 50 minūtes.

  Katra no četrām sadaļām tiek vērtēta pēc 30 punktu skalas. Maksimālais punktu skaits par visu testu ir 120 punkti.

  TOEFL iBT testa rezultāti būs pieejami interneta vietnē www.ets.org/toefl 10 darba dienu laikā pēc kārtošanas, kā arī Jūs saņemsiet oficiālu vēstuli ar rezultātiem pa pastu.

Par katru prasmi ir iespējams iegūt no 0 līdz 30 punktiem. Maksimālais kopējais iegūstamo punktu skaits ir 120.

TOEFL iBT tests ilgst 4 stundas. Cena 220.00$

TOEFL sertifikāta derīguma termiņš: 2 gadi