"DIscovery" 10-13 gadi

Iesaistīt šāda vecuma bērnu mācību procesā, motivēt viņu nav vienkāršs uzdevums, taču mēs zinām, kā to izdarīt!

Kā tas notiek: Viena līmeņa programma ilgst vienu akadēmisko gadu. Nodarbības notiek nelielās 4 - 7 cilvēku grupās divreiz nedēļā. Visas grupas tiek formētas, ņemot vērā katra bērna vecumu un zināšanas.

Metode: Metode ir orientēta uz komunikatīvo prasmju attīstīšanu, runas uztveršanu ar dzirdi, kā arī tai piemīt vispārizglītojoša daba. To veicina komunikatīvās metodes un CLIL (Satura un Valodas Integrētā Apguve) metodes pielietošana nodarbībās.

Mācību grāmatas: Mācību materiāli, kas izstrādāti Eiropas vadošajās izdevniecībās, iepazīstinās bērnus ar interesantiem stāstiem un spilgtiem personāžiem, kas aug kopā ar bērniem, un padarīs svešvalodas apguvi par jautru un lietderīgu laika pavadīšanas veidu. Mācību grāmatas ir patiesi pamācošas un no tām bērni varēs smelties daudz dažādu interesantu zināšanu par visu uz pasaules. Nodarbībās tiek izmantotas ne tikai mācību grāmatas, bet arī interaktīvie materiāli, kas īpaši izstrādāti katrai programmai.

Pasniedzēji: Pat tad, ja pasniedzējs ir diplomēts, tas vēl nenozīmē, ka viņš spēs atrast pieeju bērnam mācību procesa laikā. Lai strādātu ar bērniem, ir nepieciešami ne tikai diplomi un pieredze, bet arī īpaša intuitīva izjūta, talants un mīlestība pret savu darbu. Savukārt, bērns to noteikti sajutīs, un rezultāts nebūs ilgi jāgaida. Nodarbības mūsu centrā vada pieredzes bagāti vietējie un ārzemju pedagogi, kuri labi pieprot savu amatu un gūst gandarījumu no sava darba rezultātiem.

Tas ir interesanti: Visa kursa laikā tiek veikti divi testi, lai kontrolētu zināšanu progresu. Atskaite par sekmēm un apmeklētību tiek izsniegta vecākiem divreiz gadā. Bērna motivācijas pastiprināšanai mūsu centrā ir izveidota veicināšanas sistēma – tie ir konkursi ar vērtīgām balvām, kā arī vērtīgas dāvanas tiem, kas demonstrēs labākos sasniegumus valodas apguvē. Pēc kursa beigšanas tiek izsniegts sertifikāts. Tiem, kas vēlas gūt apliecinājumu savām zināšanām starptautiskā līmenī, piedāvājam kārtot Kembridžas eksāmenus.