Pieaugušajiem 18+

Mūsu mērķis: mazāk klausīties, vairāk runāt! Pilnīga iegremdēšanās valodas apgūšanā. Pasniedzējs kļūst studentiem nevis par vienaldzīgu lektoru, bet gan par palīgu un padomdevēju mācību procesā, sniedzot līdzdarbošanos un atbalstu.

Komunikatīvās mācību metodes izmantošana darbā ar pieaugušajiem ļauj maksimāli efektīvi gūt panākumus saskarsmes un komunikācijas iemaņu attīstīšanā. Saskaņā ar šo metodi, mēs piedāvājam saviem studentiem dažādus līdzekļus dialogu un sarunu, vingrinājumu un mācību spēļu veidā, lai sasniegtu uzstādīto mērķi – vieglu un saprotamu valodas apguvi. Nodarbībās pārsvarā tiek apspriestas tēmas, ar kurām studenti saskaras ikdienas dzīvē savā dzimtajā valodā – tas palīdz veltīt uzmanību komunikatīvo spēju attīstīšanai, t.i. prasmei lietot valodu spontāni, neplānotā vidē.

  • Nodarbības nelielās grupās 3-7;
  • Pieredzējuši profesionālie pasniedzēji no Latvijas un ārzemēm;
  • Omulīga un draudzīga atmosfēra;
  • Debašu klubs - bez maksas;
  • LR licencētas valodu programmas;
  • Sertifikāts kursa beigās.